Pravidlá používania súborov Cookies (Cookies Policy)

Tieto pravidlá sa týkajú používania web stránky www.krematoriummagnolia.sk.  Poskytovateľom a prevádzkovateľom stránky je spoločnosť PET CW s.r.o. , s konateľom MVDr. Marián Vydarený  a MVDr Bc. Ing. Michala Wöllner., so sídlom Nové Sady 45, Nové Sady 951 24. , IČO: 50523686, DIČ: 2120359725 založená zápisom v Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 41730/N.  Ak sa v týchto pravidlách používa pojem „www.krematoriummagnolia.sk“ , „ja“, „my”, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť PET CW s.r.o. , s konateľom MVDr. Marián Vydarený  a MVDr Bc. Ing. Michala Wöllner., so sídlom Nové Sady 45, Nové Sady 951 24.

.

Pravidlá používania Cookies: 

1. www.krematoriummagnolia.skna web stránke používa programy cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní web stránky a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies umožní web stránke pri ďalšej návšteve rozpoznať Váš prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny webových stránok. 

2. Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke http://www.allaboutcookies.org/. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Berte však na vedomie, že niektoré časti web stránky nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec. 

3. www.krematoriummagnolia.sk môže umiestniť do Vášho zariadenia vlastné súbory cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú podmienkami ochrany súkromia (POS). 

4. V rámci web stránky môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve web stránky. 

5. Web stránka môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).

6. www.krematoriummagnolia.sk používa cookies a podobné sledovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom: 

a. sprístupnenia, prevádzkovania Web stránky a jej funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa, napr. automatickým prihlásením do užívateľského konta, zaistením bezpečnosť po prihlásení, vkladaním príspevkov a komentárov a počítaním zobrazenia a spustenia videí; 

b. sprístupnenia, prevádzkovania web stránky a jej funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch; 

c. monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity web stránky a jej zlepšenia, napr. koľko návštevníkov (užívateľov) bolo na web stránke, či aké prehliadače používajú; 

d. zabránenia zneužitia web stránky a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania. 

7. Na web stránku umiestňujeme tiež súbory cookies našich obchodných partnerov a tretích strán najmä cookies sociálnych sietí (Facebook, Instagram), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie web stránky a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy na web stránke.